31 Niedziela Zwykła – uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego – 31.10.2021 r.


W poniedziałek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte do południa jak w porządku niedzielnym. O godz. 14.00 Msza Święta w kaplicy cmentarnej w intencji zmarłych, których imiona polecamy w Wypominkach. Po Mszy świętej procesja z wypominkami i modlitwami za zmarłych. Wypominki można składać na tacę lub po Mszy Świętej. W uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie wieczornej Mszy Świętej godz. 17.00. W tym dniu jesteśmy zobowiązani, pod sankcją grzechu ciężkiego, do uczestnictwa we Mszy Świętej.

 

We wtorek 2. listopada, obchodzić będziemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Święta w kaplicy na cmentarzu parafialnym o godz. 9.00, a w kościele o 17.00. O godz. 8.45 czytać będziemy Wypominki, a po Mszy Świętej będą modlitwy procesyjne w kaplicy.

 

Nabożeństwo Wypominkowe jest codziennie o godz. 16.30, włączone w adorację Najświętszego Sakramentu. Msze Święte w intencji zmarłych polecanych w Wypominkach sprawujemy przez całą Oktawę uroczystości Wszystkich Świętych czyli do 8. listopada.

 

Z powodu trwającej epidemii w niektórych krajach, Penitencjaria Apostolska wydała w dniu 27 października bieżącego roku „Dekret”, w którym potwierdziła i rozszerzyła na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, związane z odpustami zupełnymi za dusze w czyśćcu cierpiące, udzielone już Dekretem z dnia 22 października 2020r.

A – Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

B  – Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy dni odnowy religijnej. W pierwszy czwartek, podczas wieczornej Eucharystii modlić się będziemy w intencji powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek Msze Święte o godz. 7.00 i 17.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Od godz. 15.00 do północy w kościele III Upadku trwa adoracja Najświętszego Sakramentu – porządek adoracji umieszczony jest w gablocie. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i innych ludzi. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty codziennie przed Mszą Świętą, a w piątek spowiedź dzieci od godz. 16.00. W pierwszą sobotę uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

 

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godz. 10.00.