32 Niedziela Zwykła – 7.11.2021 r.


Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszach świętych  adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10.00.

 

Nabożeństwo Wypominkowe jest codziennie o godz. 16.30, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

W czwartek 11. listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 modlić się będziemy szczególnie w intencji naszej Ojczyzny.

 

Przygotowując się do misji parafialnych, od dzisiejszej niedzieli, po każdej Mszy Świętej modlić się będziemy o duchową odnowę naszej parafii oraz w intencji ojców misjonarzy.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Panią Martą Przybyłą, która przedstawi nam poruszające świadectwo swojego życia. Spotkania odbędą się w przyszłą sobotę i niedzielę, tj. 13. i 14. listopada podczas Mszy Świętych. Natomiast w poniedziałek 15. listopada także podczas Mszy Świętej wieczornej wygłosi nam konferencję wprowadzającą nas w oddanie się Matce Bożej. Każdy, kto już to oddał się Matce Najświętszej powinien ponawiać to oddanie każdego roku. To wszystko czynimy w ramach przygotowań do Misji Parafialnych, które odbędą się we wrześniu przyszłego roku.

 

Wszystkim parafianom i dobrodziejom życzymy mocnej wiary, ufności w Boże prowadzenie, zdrowia i doświadczania opieki Matki Najświętszej.