o. Wiktoryn Krysa – przełożony klasztoru, proboszcz

o. Tomasz Kaczmarczyk – wikary klasztoru, wikariusz parafii, ekonom, katecheta