Wspólnota Klasztorna

o. Izydor Wróbel – przełożony, proboszcz
o. Fabian Wikiera – wikary klasztoru, wikariusz parafii, ekonom, katecheta
br. Klawer Sysło  – zakrystian
br. Tadeusz Małysa – jubilat