31 Niedziela Zwykła – 31 październik 2022 r. Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

31 Niedziela Zwykła – 31 październik 2022 r. Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego


Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli do Pana. Kartki na wypominki są wyłożone na bocznych ołtarzach. Kartki z CZYTELNIE wypisanymi imionami zmarłych prosimy składać na tacę lub po Mszy świętej, czy też w kancelarii parafialnej.

Informujemy o zmianie godzin Mszy Świętych w uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte 1. listopada w uroczystość Wszystkich Świętych będą celebrowane o godz. 8.00, 10.00 oraz na cmentarzu o godz. 12.00. Nie będzie w tym dniu Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. Zmianę podyktowała praktyczność. W południe zazwyczaj jest cieplej, uroczystości kończą się kiedy jest jeszcze jasno, a po nich, nie ma przeszkód, aby wspólnie, rodzinnie  zjeść obiad. Po obiedzie można dalej modlitewnie nawiedzać cmentarze. W tym dniu, nie było wcześniej i nie ma też w tym roku, Mszy Świętej o godz. 17.00.

 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny Msze Święte będą bez zmian, czyli o godz. 9.00 na cmentarzu oraz o godz. 17.00 w kościele.

Nabożeństwo Wypominkowe jest codziennie o godz. 16.30, włączone
w adorację Najświętszego Sakramentu. Msze Święte w intencji zmarłych polecanych w Wypominkach sprawujemy przez całą Oktawę uroczystości Wszystkich Świętych czyli do 8. listopada.

Franciszkańska Młodzież Oazowa dzisiaj oraz w najbliższych dniach, przy kościele i na cmentarzu, rozprowadzać będzie znicze na groby naszych zmarłych. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w przyszłym roku. Za złożone ofiary, w imieniu młodzieży, wyrażamy serdeczne podziękowania. Przy tej okazji przypominamy i prosimy, aby przy kupowaniu zniczy i lampionów zwrócić uwagę na to, aby były one bez świętych wizerunków Pana Jezusa, Matki Bożej czy samego krzyża, ponieważ wszystkie one wyrzucane są później do śmieci. Nie dopuszczajmy do profanacji świętości.

Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy wybory do rady parafialnej w naszej parafii. Przypominamy, że na karcie wyborczej, oznaczonej pieczęcią parafialną, wpisujemy imiona i nazwiska dwóch kandydatów. Nie podpisujemy się na karcie. Wybory są anonimowe. Karty wyborcze są do zabrania po Mszach Świętych w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Przy wydawaniu kart zapisujemy tylko imię i nazwisko oraz adres po to, aby zaznaczyć na liście, że karta zastała już wydana osobie, która ma prawo wyborcze. Prawo do głosowania ma każdy parafianin, który ukończył 18. rok życia. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej. Kandydatami są także osoby, które obecnie należą do rady parafialnej. Wybory potrwają do niedzieli 20. listopada włącznie.

W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy dni odnowy religijnej.
W pierwszy czwartek, podczas wieczornej Eucharystii modlić się będziemy w intencji powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. W pierwszy piątek Msze Święte o godz. 7.00 i 17.00. Odwiedziny chorych z Panem Jezusem, do których przyjeżdża O. Tomasz od godz. 8.30. Od godz. 15.00 do północy w kościele III Upadku trwa adoracja Najświętszego Sakramentu – porządek adoracji umieszczony jest w gablocie. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje
i innych ludzi. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty codziennie przed Mszą Świętą, a w piątek spowiedź dzieci od godz. 16.00.
W pierwszą sobotę uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej
o godz. 10.00.

Polecamy czasopisma religijne oraz przydatne informatory dla rodziców.

Wszystkim modlącym się z nami życzymy Bożego błogosławieństwa i miłego tygodnia.