30 Niedziela Zwykła – 23 października 2022 r.


Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, dlatego dziękujemy za wszystkie ofiary, które dziś zostały złożone na tacę. Przeznaczone są one w całości na potrzeby naszych ojców posługujących na misjach.

 

Nabożeństwa Różańcowe sprawowane są codziennie o godz. 16.30. Po różańcu celebrowana jest Msza Święta.

 

W drugą niedzielę miesiąca była zbierana taca inwestycyjna na opał, która wyniosła 3.690 zł.

 

Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli do Pana. Kartki na wypominki są wyłożone na bocznych ołtarzach. Kartki z CZYTELNIE wypisanymi imionami zmarłych prosimy składać na tacę lub po Mszy świętej, czy też w kancelarii parafialnej.

 

Już dzisiaj informujemy o zmianie godzin Mszy Świętych w uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte 1. listopada w uroczystość Wszystkich Świętych będą celebrowane o godz. 8.00, 10.00 oraz na cmentarzu o godz. 12.00. Nie będzie w tym dniu Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. Zmianę podyktowała praktyczność. W południe zazwyczaj jest cieplej, uroczystości kończą się kiedy jest jeszcze jasno, a po nich, nie ma przeszkód, aby wspólnie, rodzinnie  zjeść obiad. Po obiedzie można dalej modlitewnie nawiedzać cmentarze. W tym dniu, nie było wcześniej i nie ma też w tym roku, Mszy Świętej o godz. 17.00.

2. listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny Msze Święte będą bez zmian, czyli o godz. 9.00 na cmentarzu oraz o godz. 17.00 w kościele.

 

Franciszkańska Młodzież Oazowa dzisiaj oraz w przyszłym tygodniu, przy kościele i na cmentarzu, rozprowadzać będzie znicze na groby naszych zmarłych. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w przyszłym roku. Za złożone ofiary, w imieniu młodzieży, wyrażamy serdeczne podziękowania. Przy tej okazji przypominamy i prosimy, aby przy kupowaniu zniczy i lampionów zwrócić uwagę na to, aby były one bez świętych wizerunków Pana Jezusa, Matki Bożej czy samego krzyża, ponieważ wszystkie one wyrzucane są później do śmieci. Nie dopuszczajmy do profanacji świętości.

 

W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy wybory do rady parafialnej w naszej parafii. Przypominamy, że na karcie wyborczej, oznaczonej pieczęcią parafialną, wpisujemy imiona i nazwiska dwóch kandydatów. Nie podpisujemy się na karcie. Wybory są anonimowe. Karty wyborcze są do zabrania po Mszach Świętych w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Przy wydawaniu kart zapisujemy tylko imię i nazwisko oraz adres po to, aby zaznaczyć na liście, że karta zastała już wydana osobie, która ma prawo wyborcze. Prawo do głosowania ma każdy parafianin, który ukończył 18. rok życia. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej. Kandydatami są także osoby, które obecnie należą do rady parafialnej. Wybory potrwają do niedzieli 20. listopada włącznie.

 

Z witryny literackiej pod chórem polecamy czasopisma religijne oraz przydatne informatory dla rodziców.

 

Wszystkim modlącym się z nami życzymy Bożego błogosławieństwa i miłego tygodnia.