29 Niedziela Zwykła – 16 października 2022 r.


Nabożeństwa Różańcowe sprawowane są codziennie o godz. 16.30. Po różańcu celebrowana jest Msza Święta.

 

Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli do Pana. Kartki na wypominki są wyłożone na bocznych ołtarzach. Kartki z CZYTELNIE wypisanymi imionami zmarłych prosimy składać na tacę lub po Mszy świętej, czy też w kancelarii parafialnej.

 

Dzisiaj obchodzimy w całej Polsce XXII Dzień Papieski. Składając ofiary pieniężne do puszek, wspieramy utalentowaną młodzież z biedniejszych obszarów Polski.

 

Od najbliższego poniedziałku do środy będziemy przeżywać w naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej wizytację Wizytatora Generalnego o. Alana Brzyskiego przed Kapitułą Prowincjalną w maju 2023 roku. Zapraszamy wiernych i grupy duszpasterskie na Mszę Świętą we wtorek 18. października o godz. 17.00, której przewodniczył będzie Ojciec Alan.

 

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy wybory do rady parafialnej w naszej parafii. Na karcie wyborczej, oznaczonej pieczęcią parafialną, wpisujemy imiona i nazwiska dwóch kandydatów. Nie podpisujemy się na karcie. Wybory są anonimowe. Karty wyborcze są rozdawane po Mszach Świętych w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Przy wydawaniu kart zapisujemy tylko imię i nazwisko oraz adres po to, aby zaznaczyć na liście, że karta zastała już wydana osobie, która ma prawo wyborcze. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej. Kandydatami są także osoby, które obecnie należą do rady parafialnej. Wybory potrwają do niedzieli 20. listopada włącznie.

 

Gorąco zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

 

Wszystkim modlącym się z nami życzymy Bożego błogosławieństwa i miłego tygodnia.