Program Odwiedzin Duszpasterskich 2023/24

Program Odwiedzin Duszpasterskich 2023/2427.12.2023 r. (środa) od godziny 9.00 – Droga ku Miłosierdziu Bożemu (lewa strona):
 1. od posesji P. Brózdy do posesji P. Dańko, nr domów: 232, 674, 715, 715a, 232a, 233, 234, 714, 718, 522, 234, 669a, 669, 688, 235, 328 oraz od posesji P. Kościelniak do posesji P. Golonka, nr domów: 248, 249, 644, 438, 547, 251, 254;
 2. od posesji P. Kosek do posesji P. Talaga nr domów:  214, 215, 554, 219, 221, 223, 507, 624, 226, 501, 670, 600, 568, 556, 230A, 230, 640, 231A, 231, 157, 157a, 561, 239, 494, 549;

28.12.2023 r. (czwartek) od godziny 9.00 – Droga ku Miłosierdziu Bożemu (prawa strona)
 1. od posesji P. Pałac do posesji P. Pac, nr domów:  690, 677, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 222, 667, 666, 165, 166, 167, 618, 629, 206, 162, 161, 160, 459, 158, 156, 497, 163;
 2. od Domu Ludowego do posesji P.  Radoń, nr domów:  149, 148, 147, 147a, 461, 146, 535, 145, 144, 492, 246, 504, 139, 140, 141, 142, 143, 151, 570, 152, 153; 

29.12.2023 r. (piątek) od godziny 9.00 – Za Bramą Jutrzenki
 1. Leśnica od posesji P. Róg do posesji P. Kosek, nr domów: 42, 29, 17, 18, 19, 16, 79 oraz Brody od posesji P. Mlak do posesji P. Mieleckich, nr domów: 395, 394, 392a, 392, 609, 610, 391, 390, 388; 
29.12.2023 r. (piątek) od godziny 9.00 – Przed Bramą Jutrzenki
 1. od posesji P. Ślósarczyk do posesji P. Mieleckich, nr domów: 713, 375, 693, 493, 380, 612, 381, 382, 383, 378, 384, 385, 386, 550, 389, 387, 550a 668;

02.01.2024 r. (wtorek) od godziny 15.00 – Pod Betlejem
 1. od posesji P. Ormanty do posesji P. Sarapata, nr domów: 512, 298, 538, 297, 240, 301, 299, 300, 307, 304, 305;
 2. od posesji P.Wyroba do posesji P. Burkot, nr domów: 639, 578, 616, 418, 307, 310, 309, 315, 316;

03.01.2024 r. (środa) od godziny 15.00 – Pod Betlejem
 1. od posesji P. Garlacz do posesji P. Kosowska, nr domów: 488, 313, 311, 314, 318, 318a, 319, 319a, 319b, 458;
 2. od posesji P. Szewczyk do posesji P. Staworski, nr domów: 321, 320, 324, 697, 325, 323, 326, 327, 329, 331;

04.01.2024 r. (czwartek) od godziny 15.00 – Biała Droga
 1. od posesji P. Banasik do posesji P. Graca, nr domów: 237a, 237, 592, 238, 683a, 592a, 238, 238a, 236, 236a, 683, 683a, 698, 279, 279a, 280, 571, 623;
 2. od posesji P. Bielów i P. Porębskich do posesji P. Moskała, nr domów: 242, 574, 243, 519, 657, 576, 672, 244, 245a, 245, 622, 598, 247;

05.01.2024 r. (piątek) od godziny 15.00 – Most Anielski
 1. od posesji P.  Baran do posesji P. Grygiel, nr domów: 402, 428, 401, 613, 334, 656, 254, 332, 333, 335, 337, 425, 338;
05.01.2024 r. (piątek) od godziny 15.00 – Pod Wniebowzięciem
 1. od posesji P. Kosek do posesji P. Sarkowicz, nr domów: 398, 397a, 397, 398a, 396, 660, 546, 370a, 370, 369, 368, 367, 553, 455, 336;

08.01.2024 r. (poniedziałek) od godziny 15.00 – Dróżki Pana Jezusa
 1. od posesji P. Oleksy do posesji P. Bucki, nr domów: 376, 590, 569, 377, 606, 606a, 506, 620;
 2. od posesji P. Lempart do posesji P. Wątroba, nr domów: 422, 373, 372, 374, 374a, 713a, 686a, 686b, 686, 452, 686c; 

09.01.2024r. (wtorek) od godziny 15.00 – Centrum
 1. od posesji P. Golonka do posesji P. Moskwa, nr domów: 530, 115, 442, 115, 256, 258, 543, 255, 511, 264, 263, 261, 260, 259, 262a, 262, 265, 267, 582;
 2. od posesji P. Ślusarczyk do posesji P. Bagierek, nr domów: 681, 275, 275a, 441a, 441, 287, 271, 664, 270, 269, 268, 268a, 454, 440, 449;

10.01.2024 r. (środa) od godziny 15.00 – Droga ku Wniebowzięciu
 1. od posesji P. Pacut do posesji P. Wierciak, nr domów: 353, 352, 684, 350, 351, 349a, 349, 348, 345, 346, 347, 345a, 529, 343, 342, 523, 529a, 340, 339, 365;

11.01.2024 r. (czwartek) od godziny 15.00 – Droga ku Wniebowstąpieniu
 1. od posesji P. Głowacz do En Christo, nr domów: 364, 363, 363a, 362, 708a, 685, 719, 557, 645, 682, 436a, 436, 579, 588, 580, 584, 361, 444;
 2. od posesji P. Miska do posesji P. Jurek, nr domów: 354, 355, 356, 631, 680, 589, 545, 597, 469, 564, 563, 583, 358a, 358, 360;

12.01.2024 r. (piątek) od godziny 15.00 – Dom Nauczyciela, ul. Brodzka – lewa strona
 1. od P. Hordziej do Domu Nauczyciela, nr domów: 419, 619, 417, 479, 478;
 2. od budynku Dawnego Młyna do posesji P. Frączek, nr domów: 403, ul. Brodzka 11, 9, 8, 12, 7, 6, 6a, 4a, 2, 2a, 3a, 1d, 1f, 1b, 1, 1a, 1c, 1e;
 3. od posesji P. Toczek do posesji P. Jarguz, nr domów: 404, 408, 408a, 525, 431, 496, 405, 505, 427, 406, 500, 407, 410, 625, 468, 306, 411, 411a, 531, 412, 635, 413, 558, 678, 678A;  /przeniesione na sobotę 13 stycznia/

13.01.2024 r. (sobota) od godziny 9.00 – Betlejem, ul. Brodzka – prawa strona
 1. od posesji P. Garczek do posesji P. Jantas, nr domów: 692, 605, 453, 596a, 596, 312, 534, 272, 276, 277, 273, 274, 278, 281, 439, 282, 284, 286a, 286;
 2. od posesji P. Szopów do posesji P. Wróblewskich, nr domów: 285, 462, 289, 651, 510, 621, 292, 291, 533, 293, 617, 540, 451, 295, 296, 250, 654, 250a, 421, 424, 608;
 3. od posesji P. Toczek do posesji P. Jarguz, nr domów: 404, 408, 408a, 525, 431, 496, 405, 505, 427, 406, 500, 407, 410, 625, 468, 306, 411, 411a, 531, 412, 635, 413, 558, 678, 678A; /przeniesione z piątku 12 stycznia/