4 Niedziela Wielkanocy – 8 maja 2022 r.


Dzisiejsza niedziela, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się o powołania także z naszej parafii oraz o odwagę dla młodych ludzi, aby pozytywnie odpowiedzieli Jezusowi doświadczając Jego zaproszenia do pójścia za Nim i służenia w Jego Kościele.

 

Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 10.00 dzieci klas 4-tych oraz ich rodziny będą przeżywać Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować rodzicom za pieniężny dar ołtarza przeznaczony na sedilia, za posprzątanie kościoła. Ojcu Tomaszowi – katechecie dziękujemy za całoroczny trud katechizowania i formowania dzieci, za jego dyspozycyjność, życzliwość oraz pracę pełną wiary i poświęcenia.

 

Rozpoczął się miesiąc maj, poświęcony w sposób szczególny czci Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa Majowe w naszym kościele są codziennie o godz. 17.30, czyli przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.

 

Zwyczajem ubiegłych lat zachęcamy do wspólnego śpiewania litanii loretańskiej przy przydrożnych figurach lub kapliczkach.

 

W środę 11. maja podczas Mszy Świętej o godz. 17.00, młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk Ks. bpa Roberta Chrząszcza. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować O. Tomaszowi za całoroczny trud przygotowywania młodzieży do przyjęcia ostatniego już spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, natomiast rodzicom za dar ołtarza przeznaczony na sedilia, a także posprzątanie terenów przykościelnych, skoszenie trawników oraz udekorowanie kościoła.

 

W piątek 13. maja rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie. O godz. 17.00 Nieszpory i Litania loretańska, a następnie Msza Święta i modlitwa różańcowa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie prowadzić będzie o. diakon Idzi Klimek z naszego WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Wszystkich młodych, poszukujących drogi swojego życia zapraszamy do naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej; przyjmujemy kandydatów na ojców i braci zakonnych, którzy, na wzór św. Franciszka z Asyżu, pragną realizować drogę swojego życia – więcej informacji można uzyskać
w kancelarii parafialnej.

 

Przypominamy wszystkim wiernym, że przykazania kościelne zobowiązują nas do przyjęcia sakramentalnej Komunii Świętej w okresie wielkanocnym oraz do tego, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi świętej.

 

Około dwóch miesięcy temu wierni naszej parafii przyszli z propozycją odnowienia otoczenia naszego kościoła jako wotum wdzięczności za 30 lat istnienia naszej parafii. Zostały wykonane projekty i znalezieni wykonawcy. Prace odwodnieniowe, kamieniarskie i rewitalizacji zieleni, łącznie z nowymi trawnikami wyceniono na 380 tys. zł. Bardzo cieszy fakt oddolnej inicjatywy parafian, którzy zaangażowali się w prace przygotowawcze, w sponsoring oraz szukane fundatorów. Dziękujemy wiernym naszej parafii, którzy dzisiaj kwestują na rzecz prac odwodnienia i renowacji otoczenia naszego pięknego kościoła. Nie chcieliśmy tej sprawy poruszać tuż po Świętych i przy uroczystości I. Komunii Świętej. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych będziemy zbierać ofiary na ten cel. Równocześnie realizujemy plany związane z ujednoliceniem sediliów i czyszczeniem posadzki w kościele.