Plan Mszy Świętych celebrowanych w intencji Parafian zamiast tradycyjnej Wizyty Duszpasterskiej

Zapraszamy Parafian na Msze Święte w Waszej intencji, sprawowane zamiast tradycyjnej Wizyty Duszpasterskiej, w następujących dniach:

28.12.2020r. (poniedziałek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Brózdy do posesji P. Dańko, nr domów:  232, 674, 715, 715a, 233, 232a, 714, 718, 522, 234, 669a, 669, 688, 235, 328

od posesji P. Kościelniak do posesji P. Golonka, nr domów: 248, 249, 644, 438, 547, 251, 254

od posesji P. Kosek do posesji P. Talaga nr domów:  214, 215, 554, 219, 221, 223, 507, 624, 226, 501, 670, 600, 568, 556, 230A, 556, 640, 231A, 231, 157, 157a, 561, 239, 494, 549

 

29.12.2020r. (wtorek) Msza Święta o godz. 17.00

od domu weselnego Ostoja Garden do posesji P. Pac,

nr domów:  690, 677, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 222, 667, 666, 165, 166, 167, 618, 629, 206, 162, 161, 160, 459, 158, 156, 497, 163

od Domu Ludowego do posesji P. Radoń,  nr domów:  149, 148, 147, 147a, 461, 146, 145, 144, 492, 246, 504, 139, 140, 141, 142, 143, 151, 570, 152, 153

 

30.12.2020r. (środa) Msza Święta o godz. 17.00

Leśnica od posesji P. Róg do posesji P. Kosek,  nr domów: 42, 29, 17, 18, 19, 16, 79

Brody od posesji P. Mlak do posesji P. Zaręba, nr domów: 395, 394, 392a, 392, 609, 610, 391, 390, 388

Brody od posesji P. Ślosarczyk do posesji P. Mieleckich,

nr domów: 713, 375, 693, 493, 380, 612, 381, 382, 383, 378, 384, 385, 386, 550, 389, 387, 668

 

02.01.2021r. (sobota) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Banasik do posesji P. Graca,

nr domów: 237a, 237, 592, 238, 238a, 683a, 236, 683, 698, 279, 280, 571, 623

od posesji P. Krzykawskiej do posesji P. Moskała,

nr domów: 242, 574, 243, 519, 657, 576, 672, 244, 245a, 245, 622, 598, 247

 

04.01.2021r. (poniedziałek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Ormanty do posesji P. Korzeniowskich,

nr domów: 512, 298, 538, 297, 240, 301, 299, 300, 307, 304, 305, 639, 578, 616, 418, 307, 310, 309, 315, 316, 317

od posesji P. Garlacz do posesji P. Staworskich,

nr domów: 488, 313, 311, 314, 318, 318a, 319, 319a, 458, 321, 320, 324, 697, 325, 323, 326, 327, 329, 331

 

05.01.2021r. (wtorek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Garczek do posesji P. Jantas,

nr domów: 692, 605, 453, 596a, 596, 312, 534, 272, 276, 277, 273, 274, 278, 281, 439, 282, 284, 286a. 286

od posesji P. Szopów do posesji P. Wróblewskich,

nr domów: 285, 462, 289, 651, 510, 621, 292, 291, 533, 293, 617, 540, 451, 295, 296, 250, 654, 250a, 421, 424, 608

 

07.01.2021r. (czwartek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Baran do posesji P. Bochenek,

nr domów: 402, 428, 401, 613, 334, 656, 254, 332, 333, 335, 337, 425, 338

od posesji P. Kosek do posesji P. Sarkowicz,

nr domów: 398, 397a, 397, 396, 660, 546, 370a, 370, 369, 368, 367, 553, 455, 336

 

08.01.2021r. (piątek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Sparzyńskich do En Christo, nr domów: 371, 364, 363, 363a, 362, 708a, 685, 719, 557, 645, 682, 436a, 436, 579, 588, 580, 584, 361, 444

od posesji P. Miska do posesji P. Jurek, nr domów: 354, 355, 356, 631, 680, 589, 545, 597, 469, 564, 563, 583, 358a, 358, 360

 

09.01.2021r. (sobota) Msza Święta o godz. 17.00

od budynku Dawnego Młyna do posesji P. Frączek,

nr domów: 403, ul. Brodzka 11, 9, 8, 12, 7, 6, 6a, 4a, 2, 3a, 1d, 1f, 1b, 1, 1a, 1c, 1e

od posesji P. Toczek do posesji P. Jarguz,

nr domów: 404, 408, 408a, 525, 431, 405, 496, 505, 427, 406, 500, 407, 410, 625, 468, 306, 411, 531, 412, 635, 413, 558, 678, 678A

 

11.01.2021r. (poniedziałek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Sojka do posesji P. Oleksy, nr domów: 590, 569, 377, 606, 506, 620, 422, 374, 374a, 713a, 686a, 686b, 686, 452, 372, 373, 376

od posesji P. Pacut do posesji P. Wierciak, nr domów: 353, 352, 684, 350, 351, 349a, 349, 348, 345, 346, 347, 345a, 529, 343, 342, 523, 529a, 340, 339, 365

 

12.01.2021r. (wtorek) Msza Święta o godz. 17.00

od posesji P. Golonka do posesji P. Moskwa, nr domów: 530, 115, 442, 256, 258, 543, 255, 511, 264, 263, 261, 260, 259, 262, 265, 582

od posesji P. Ślusarczyk do posesji P. Bagierek, nr domów: 681, 275, 275a, 441a, 441, 287, 271, 664, 270, 269, 268, 268a, 454, 440, 449

od P. Hordziej do posesji Domu Nauczyciela, nr domów: 419, 619, 417, 479, 478