Egzorcyzm i poświęcenie wody, soli i oleju – formuła dla kapłana

EGZORCYZM SOLI

 

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

 

K. Egzorcyzmuję tę sól przez Boga + Żywego, przez Boga + Prawdziwego, przez Boga + Świętego, przez Boga, który cię przez Elizeusza Proroka kazał rzucić do wody, aby stała się czysta, byś okazała się solą egzorcyzmowaną dla zbawienia wierzących, abyś była dla spożywających cię zdrowiem duszy i ciała, oraz by wszelkie zło wyniosło się i usunęło z miejsca, na które padną krople poświęcenia: wszelki zabobon, nieprawość, chytrość diabelska i fałsz wszelkich złych duchów – zaklinając cię przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. W. Amen.

 

K. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierną łaskawość, w Ojcowskiej Swej dobroci racz pobło + gosławić tę sól, którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech wszystkim, którzy jej użyją, przyniesie zdrowie duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

 

EGZORCYZM WODY

 

K. Egzorcyzmuję tę wodę w Imię Boga + Ojca Wszechmogącego i w Imię Jezusa + Chrystusa, Syna Jego, Pana naszego, oraz w Imię mocy Ducha + Świętego, abyś była wodą egzorcyzmowaną dla wypędzania wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy. Racz wyrzucić stąd i zgładzić samego nieprzyjaciela wraz z jego aniołami. Przez moc tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. W. Amen.

 

K. Módlmy się. Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc swego błogo + sławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby, a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego Imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

K. Połączenie soli z wodą niech się dokona w Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

K. Módlmy się. Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy. Ciebie przeto Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone, opromienił je Swoją łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienie tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego Imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

EGZORCYZM OLEJU

 

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

 

K. Mocą Boga Ojca Wszechmocnego Stworzyciela nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co się w nim zawiera + wyrzucam z ciebie, który jesteś Bożym dziełem, ducha nieprawości. Niech z tego oleju zostaną usunięte i precz odrzucone napaści złego ducha i jego podstępne knowania. Niech wszystkim, którzy będą się tym olejem posługiwali, przyniesie zdrowie duszy i ciała w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego Pocieszyciela +, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z Wami.

W. I z duchem twoim.

 

K. Módlmy się. Boże Wszechmogący, któremu służą w drżeniu hufce anielskie, a których niebieską służbę wysławiamy, prosimy, wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twemu miłosierdziu otrzymaliśmy, pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby służył do namaszczenia chorych, by – odzyskawszy zdrowie – mogli śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu. Dozwól, by ci, którzy będą posługiwali się tym olejem, który błogosławimy + w Twoje Imię zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Niech posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną krwią swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW

 

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w Imię moje, Ja to spełnię”. A zatem prosimy Ciebie, w imię Jezusa, abyś obdarzył te opłatki szczególnym błogo + sławieństwem i mocą. Spraw, aby ci, którzy z wiarą je spożyją w Imieniu Jezusa lub podadzą je swoim bliskim chorym i zniewolonym, mogli doświadczyć mocy Twego Imienia w postaci konkretnego uzdrowienia z choroby fizycznej, duchowej, psychicznej lub jakiegokolwiek zniewolenia. Dałeś je nam, aby każdy, kto z wiarą je spożyje wzywając święte imię Jezus, odzyskał zdrowie i mógł śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu. Niech posłużą do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

Z wiarą w moc Imienia Jezus, które wzywam nad chorobą (wymień tę chorobę) spożywam ten opłatek i proszę Cię Miłosierny Boże o uzdrowienie mnie z choroby (wymień tę chorobę) poprzez Imię Jezusa. Amen.